Jouw lokale activiteit inschrijven

1. Contact

Alle verstrekte informatie zal openbaar worden gemaakt op de website van Safer Internet Day en andere communicatiemiddelen.

De vakjes met een * zijn verplicht in te vullen

2. Jouw activiteit

Als je meerdere activiteiten aanbiedt, vult je dit formulier meerdere keren in.

  • Online activiteit ?

  • (Mogelijkheid om een bestand .jpeg of .png van max 10 Mo op te laden)

  • (meerdere keuzes mogelijk)

  • (meerdere keuzes mogelijk)

  • (meerdere keuzes mogelijk)

3. Locatie van de activiteit

Registratievoorwaarden

Iedereen kan zich aanmelden om activiteiten voor te stellen die een beter internet bevorderen. Deze moeten worden georganiseerd met een niet-commercieel doel.
De coördinatoren van het Belgian Better Internet Consortium behouden zich het recht om de registratievoorwaarden aan te passen en activiteiten uit te sluiten die niet aan de registratievoorwaarden voldoen.